Sport en feest in de middeleeuwen

Tegenwoordig is het iedere dag feest, lijkt het soms wel. In de Middeleeuwen lag dat wat anders. Veel tijd voor vertier is er niet. Café’s zoals we die nu kennen bestaan nog niet. Gedronken wordt er in de herberg of bij tappers thuis, doorgaans boeren of ambachtslieden die er een centje bij verdienen. In de grotere herbergen is vaak gelegenheid om te kaarten, te kaatsen of te kolven. Naast de kerkelijke feestdagen is de jaarlijkse kermis of jaarmarkt voor de Noordwijkse bevolking misschien wel het hoogtepunt van het jaar. Het feest vindt plaats rondom de kerk en start doorgaans op de naamdag van Sint Jeroen, 17 augustus. Deze jaarmarkt of kermis duurt enkele dagen en omvat naast de markt tal van attracties zoals potsenmakers, waarzeggers, acrobaten. Ongetwijfeld komen er ook lieden met gedresseerde beren of andere dieren die hun kunsten vertonen.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
2.9 Noordwijks vertier (pag. 42)
Boerenkermis. Schilderij van David Teniers (1610-1690).
Sport en feest in de middeleeuwen

Tegenwoordig is het iedere dag feest, lijkt het soms wel. Er is altijd wel wat te doen, zeven dagen per week, 24 uur per dag. In de Middeleeuwen lag dat wat anders. Veel tijd voor vertier is er niet. Café’s zoals we die nu kennen bestaan nog niet. Gedronken wordt er in de herberg of bij tappers thuis, doorgaans boeren of ambachtslieden die er een centje bij verdienen. In de grotere herbergen is vaak gelegenheid om te kaarten, te kaatsen of te kolven. Naast de kerkelijke feestdagen is de jaarlijkse kermis of jaarmarkt voor de Noordwijkse bevolking misschien wel het hoogtepunt van het jaar. Het feest vindt plaats rondom de kerk en start doorgaans op de naamdag van Sint Jeroen, 17 augustus. Deze jaarmarkt of kermis duurt enkele dagen en omvat naast de markt tal van attracties zoals potsenmakers, waarzeggers, acrobaten. Ongetwijfeld komen er ook lieden met gedresseerde beren of andere dieren die hun kunsten vertonen. Daarnaast wordt er stevig gedronken. De kerkelijke en wereldlijke overheid halen ongetwijfeld opgelucht adem als de jaarlijkse kermis weer ten einde is, terwijl de bevolking zich alvast op de volgende editie verheugt.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
2.9 Noordwijks vertier (pag. 42)
Boerenkermis. Schilderij van David Teniers (1610-1690).
De klosbaan. Herbergtafereel met links op de voorgrond een deel van de klosbaan. De mannen rechts lijken een soort sjoelspel te beoefenen. Het eerste “Hof van Holland” bezit ook een dergelijke klosbaan. Tekening van Adriaen van Ostade uit 1677.
Gildeterrein aan de Offemweg.
Doelenzaal van het gilde. Tekening uit 1884 van gildebroeder Jan Lutgens.