Sport in de jaren na de oorlog

In 1945 moeten veel zaken opnieuw opgestart worden. Dat geldt ook voor de sportbeoefening. Zowel voetbal als korfbal herrijzen uit het as van de Tweede Wereldoorlog. De VV Noordwijk krijgt een terrein aan de Duinweg toegewezen, ongeveer ter hoogte van de Hoogwakersbosstraat. SJC, dat in 1942 op last van de Duitsers ontbonden is, krijgt een nieuw terrein vlak achter het tijdens de oorlog vernielde sportpark aan de Lageweg. Beide voetbalclubs bloeien weer op. Een van de oudste sportverenigingen is de Noordwijkse IJsclub die eigenlijk alleen actief is als het vriest. Kunstijsbanen zijn er nog niet. In 1955 krijgt de NIJC de beschikking over de Kogo-baan aan de Boerenburgerweg. Na de aanleg van Boerenburg verhuist de ijsclub in 1968 naar een nieuwe ijsbaan aan de Gooweg, de Jonkheer Gevers schaatsbaan. In de zomer wordt op deze ijsbaan getennist.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
6.14 Sport (pag. 246)
De Kogo-ijsbaan aan de Boerenburgerweg. Rechts op de achtergrond de 'elfhuisjes'.
Sport in de jaren na de oorlog

In 1945 moeten veel zaken opnieuw opgestart worden. Dat geldt ook voor de sportbeoefening. Noordwijk telt voor de Duitse bezetting twee bloeiende voetbalverenigingen, twee gymnastiekverenigingen, een korfbalvereniging en er wordt gegolfd, geschaakt en getennist. Zowel voetbal als korfbal herrijzen uit het as van de Tweede Wereldoorlog. Op 21 juni 1945 wordt de Christelijke Korfbalvereniging Fluks opgericht. Gespeeld wordt vanaf de jaren zestig onder andere op het middenterrein van de Jonkheer Gevers schaatsbaan aan de Gooweg. De VV Noordwijk krijgt een terrein aan de Duinweg toegewezen, ongeveer ter hoogte van de Hoogwakersbosstraat. SJC, dat in 1942 op last van de Duitsers ontbonden is, krijgt een nieuw terrein vlak achter het tijdens de oorlog vernielde sportpark aan de Lageweg. Beide voetbalclubs bloeien weer op. Een van de oudste sportverenigingen is de Noordwijkse IJsclub die eigenlijk alleen actief is als het vriest. Kunstijsbanen zijn er nog niet. In 1955 krijgt de NIJC de beschikking over de Kogo-baan aan de Boerenburgerweg. Na de aanleg van Boerenburg verhuist de ijsclub in 1968 naar een nieuwe ijsbaan aan de Gooweg, de Jonkheer Gevers schaatsbaan. In de zomer wordt op deze ijsbaan getennist.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
6.14 Sport (pag. 246)
De Kogo-ijsbaan aan de Boerenburgerweg. Rechts op de achtergrond de 'elfhuisjes'.
Het terrein van de Noordwijkse Hockeyclub aan de Duinwetering, 1977.
Het sportpark aan de Van Panhuysstraat, nog omgeven door landerijen en bollengrond.
Kampioenselftal VV Noordwijk na de 2-1 overwinning op IJsselmeervogels, op 20 mei 1973.