Het kenmerk van Noordwijk-binnen

De groeiende bevolking en welvaart heeft ook zijn weerslag op de bedrijvigheid in Noordwijk. Het aantal bakkers, slagers, kleermakers en cafés neemt toe met de bevolkingsgroei. Winkels zoals wij die nu kennen bestaan er in het begin van de negentiende eeuw nog niet. Handel vindt plaats in een achterkamer, huiskamer of op bestelling. Rond 1900 verandert deze wijze van winkelbedrijf. Winkels kennen voortaan meestal een aparte winkelruimte in het voorhuis met etalage en een toonbank. Door de industrialisering komt er een groot aanbod van merkartikelen dat om de klant te lokken in fraai vormgegeven verpakkingen aangeboden wordt. Terwijl winkeliers eerst verspreid door het dorp hun waren te koop aanbieden vindt er een geleidelijke concentratie plaats in winkelstraten zoals de Voorstraat en de Kerkstraat in Noordwijk-Binnen.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
4.28 Crisis (pag. 174)
De Kerkstraat omstreeks 1920, heeft zich tot de winkelstraat van Noordwijk Binnen ontwikkeld.
Het kenmerk van Noordwijk-binnen

De groeiende bevolking en welvaart heeft ook zijn weerslag op de bedrijvigheid in Noordwijk. Het aantal bakkers, slagers, kleermakers en cafés neemt toe met de bevolkingsgroei. In 1905 zijn er bijvoorbeeld maar liefst zestien bakkerijen op een bevolking van ruim 5.800 personen. Winkels zoals wij die nu kennen bestaan er in het begin van de negentiende eeuw nog niet. Handel vindt plaats in een achterkamer, huiskamer of op bestelling. Rond 1900 verandert deze wijze van winkelbedrijf. Winkels kennen voortaan meestal een aparte winkelruimte in het voorhuis met etalage en een toonbank. Door de industrialisering komt er een groot aanbod van merkartikelen dat om de klant te lokken in fraai vormgegeven verpakkingen aangeboden wordt. Dorpsomroeper Dorus Mol wordt vaak ingeschakeld om koopjes en aanbiedingen om te roepen. Terwijl winkeliers eerst verspreid door het dorp hun waren te koop aanbieden vindt er een geleidelijke concentratie plaats in winkelstraten zoals de Voorstraat en de Kerkstraat in Noordwijk-Binnen en de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee, waar ook veel winkels speciaal toegelegd zijn op toeristen.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
4.28 Crisis (pag. 174)
De Kerkstraat omstreeks 1920, heeft zich tot de winkelstraat van Noordwijk Binnen ontwikkeld.
Noordwijk Binnen in 1796, gezien vanaf de Brelofterweg.
Noordwijk, gezien vanaf de Heilige Geestweg. Ets van H. Spilman, achttiende eeuw.
Noordwijk Binnen in 1630. Ets van Abraham Rademaker (1676-1735). Vermoedelijk kopie van een ouder werk.
Noordwijk Binnen, achttiende eeuw. Tekening van M. Albrecht.
Schilderij van de Oude Jeroenskerk door Gerrit Adriaensz. Berckheyde, omstreeks 1660.