Nieuwbouw na de oorlog

De nieuwbouw op het voormalige golfterrein ten noorden van de vuurtoren is een omvangrijk project. Alleen het noordelijkste deel van het golfterrein blijft onbebouwd en is tegenwoordig een wandelgebied. De Noordwijkse Golfclub verhuist in 1972 naar een nieuw terrein bij de Noraweg in de Noordduinen. In 1960 zijn er al 1.000 nieuwe woningen gereed. Een flink aantal, maar tegen de zeer sterke bevolkingsgroei is niet op te bouwen. Daarom gaat de nieuwbouw van woningen in de jaren zestig in versneld tempo door. Voor het eerst wordt nu op redelijk grote schaal bloembollengrond prijsgegeven aan woningen. Het eerste echt grootschalige nieuwbouwproject is de wijk Boerenburg, gelegen ten noorden van de Van de Mortelstraat (aangelegd in 1959). In één klap worden er meer dan 1.000 woningen, een school, winkelcentrum en andere voorzieningen gebouwd. De Kogo ijsbaan verdwijnt.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
6.2 Nieuwe wijken voor Noordwijk (pag. 222)
Het kruispunt van de Heilige Geestweg en de Zeestraat, gezien vanaf het raadhuis, eind jaren zestig.
Nieuwbouw na de oorlog

De nieuwbouw op het voormalige golfterrein ten noorden van de vuurtoren is een omvangrijk project. Gedurende de hele jaren vijftig wordt er in dit gebied driftig gebouwd. Alleen het noordelijkste deel van het golfterrein blijft onbebouwd en is tegenwoordig een wandelgebied. De Noordwijkse Golfclub verhuist in 1972 naar een nieuw terrein bij de Noraweg in de Noordduinen. In 1960 zijn er al 1.000 nieuwe woningen gereed. Een flink aantal, maar tegen de zeer sterke bevolkingsgroei is niet op te bouwen. Daarom gaat de nieuwbouw van woningen in de jaren zestig in versneld tempo door. Voor het eerst wordt nu op redelijk grote schaal bloembollengrond prijsgegeven aan woningen. Het eerste echt grootschalige nieuwbouwproject is de wijk Boerenburg, gelegen ten noorden van de Van de Mortelstraat (aangelegd in 1959). In één klap worden er meer dan 1.000 woningen, een school, winkelcentrum en andere voorzieningen gebouwd. Het bouwplan wordt in 1965 goedgekeurd en twee jaar later start de bouw. De oude boerderij Boerenburg van de familie Wassenaar, waarnaar de wijk genoemd is, gaat in september 1970 tegen de vlakte. Ook de Kogo ijsbaan verdwijnt.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
6.2 Nieuwe wijken voor Noordwijk (pag. 222)
Het kruispunt van de Heilige Geestweg en de Zeestraat, gezien vanaf het raadhuis, eind jaren zestig. De witte huizen in het midden maken in 1971 plaats maken voor dorpshuis 'De Kuip'.
Het nog deels onbebouwde Dobbelmannduin, genomen vanaf de watertoren. Her en der zijn al diverse villa's verrezen. Foto van Maarten Plug.
De Van de Mortelstraat. Links het gebied waar de wijk Boerenburg zal worden aangelegd. Op de achtergrond een rijtje woningen: de 'elfhuisjes', voormalige dienstwoningen van de 'poppetjesfabriek' aan de Gooweg. Foto van Maarten Plug.
De nieuwe Parallelboulevard, vlak na de oplevering in 1974.
De nieuwe wijk op het oude golfterrein. Op de voorgrond de Golfbaan, rechts de Quarles van Uffordstraat. Aan de linkerzijde wordt de nieuwe wijk (voorlopig) begrensd door de Hoogwakersbosstraat.
Rond 1960 zijn de auto's in een willekeurige Noordwijkse straat (hier afgebeeld de Leon Senfstraat in Noordwijk aan Zee) nog op één hand te tellen. Tien jaar later is er nauwelijks nog parkeerruimte. Op de achtergrond de katholieke "Christus Koning" lagere school.