Moeilijke oorlogsjaren

Na de grote geallieerde invasie op D-day op de Normandische stranden zijn de Duitsers vol op de terugtocht. Onder Duitsers en NSB’ers breekt op 5 september paniek uit. Vele NSB’ers slaan halsoverkop op de vlucht. Administraties worden vernietigd. Deze dag staat bekend als Dolle Dinsdag. In Noordwijk is het niet anders. De bevrijding is echter helemaal niet nabij, in ieder geval niet voor Noord-Nederland. Voor de bewoners van Noordwijk stapelen de problemen zich op. In het laatste oorlogsjaar ontstaat gebrek aan vrijwel alles. Het meest nijpend zijn brandstof- en voedselgebrek. Gas en elektra zijn al langer op de bon, maar na de bevrijding van Zuid-Nederland raken de nog aanwezige voorraden snel uitgeput. Eind oktober stroomt het laatste gas uit de gaskraan; elektra is alleen nog maar beschikbaar voor het Duitse militaire apparaat en enkele bedrijven.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
5.11 Een moeilijke tijd; de hongerwinter (pag. 208)
In de rij op de Oude Zeeweg voor schaarse levensmiddelen en andere zaken, in dit
geval tabakswaren.
Moeilijke oorlogsjaren

Na de grote geallieerde invasie op D-day op de Normandische stranden zijn de Duitsers vol op de terugtocht. Ook aan het Oostfront trekken de Duitse legers zich in snel tempo terug. Overal in de bezette gebieden ontstaat in die zomer van 1944 de verwachting dat Duitsland snel verslagen zal zijn en dat de bevrijding nabij is. Onder Duitsers en NSB’ers breekt op 5 september paniek uit. Vele NSB’ers slaan halsoverkop op de vlucht. Administraties worden vernietigd. Deze dag staat bekend als Dolle Dinsdag. In Noordwijk is het niet anders. Auto’s worden gevorderd en een aantal NSB’ers vlucht naar Duitsland. Maar de bevrijding is helemaal niet nabij, in ieder geval niet voor Noord-Nederland. Voor de bewoners van Noordwijk stapelen de problemen zich op. In het laatste oorlogsjaar ontstaat gebrek aan vrijwel alles. Het meest nijpend zijn brandstof- en voedselgebrek. Gas en elektra zijn al langer op de bon, maar na de bevrijding van Zuid-Nederland raken de nog aanwezige voorraden snel uitgeput. Eind oktober stroomt het laatste gas uit de gaskraan; elektra is alleen nog maar beschikbaar voor het Duitse militaire apparaat en enkele bedrijven. Op het clandestien aftappen van de kabels waar nog stroom op staat, staan zware straffen.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
5.11 Een moeilijke tijd; de hongerwinter (pag. 208)
Dreigementen van burgemeester Musegaas met betrekking tot het illegaal aftappen van elektriciteit.
In de rij op de Oude Zeeweg voor schaarse levensmiddelen en andere zaken, in dit geval tabakswaren.
Ook benzine wordt schaarser naarmate de bezetting voortduurt. De firma Beuk heeft er wat op gevonden.