De eerste scholen in Noordwijk

Aan het eind van de Middeleeuwen zijn er maar weinig kinderen die onderwijs genieten. Alleen de kinderen van edelen en gegoede burgers kunnen naar school, aanvankelijk naar kloosterscholen. In de vijftiende eeuw ontstaat de dorpsschool, die we tegenwoordig de basisschool zouden noemen. Er is echter nog geen leerplicht en lang niet elk kind gaat ook naar school. Onderwijs vindt meestal plaats in het huis van de onderwijzer, maar in Noordwijk heeft de school al rond 1600 een eigen onderkomen. De kinderen die onderwijs volgen in de dorpsschool gaan daarna, zo rond hun twaalfde jaar, aan het werk. De kinderen van de gegoede burgerij hebben de mogelijkheid voortgezet onderwijs te genieten aan de zogenaamde Latijnse en Franse scholen, doorgaans kostscholen.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
3.8 Onderwijs (pag. 88)
De dorpsschool, Schilderij van Jan Steen, omstreeks 1670. In Noordwijk zal het er
ook zo aan toegegaan zijn.
De eerste scholen in Noordwijk

Algemeen onderwijs is relatief nieuw. Aan het eind van de Middeleeuwen zijn er maar weinig kinderen die onderwijs genieten. Alleen de kinderen van edelen en gegoede burgers kunnen naar school, aanvankelijk naar kloosterscholen. In de vijftiende eeuw ontstaat de dorpsschool, die we tegenwoordig de basisschool zouden noemen. Er is echter nog geen leerplicht en lang niet elk kind gaat ook naar school. Onderwijs vindt meestal plaats in het huis van de onderwijzer, maar in Noordwijk heeft de school al rond 1600 een eigen onderkomen. De kinderen die onderwijs volgen in de dorpsschool gaan daarna, zo rond hun twaalfde jaar, aan het werk. De kinderen van de gegoede burgerij hebben de mogelijkheid voortgezet onderwijs te genieten aan de zogenaamde Latijnse en Franse scholen, doorgaans kostscholen. Noordwijk blijkt aantrekkelijk als vestigingsplaats van onderwijsinstellingen, enerzijds vanwege het voorname en welvarende karakter en de mooie omgeving, anderzijds wellicht door de nabijheid van de Leidse universiteit.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
3.8 Onderwijs (pag. 88)
De dorpsschool, Schilderij van Jan Steen, omstreeks 1670. In Noordwijk zal het er ook zo aan toegegaan zijn.
Silhouettekening van Joseph de Veer, kostschoolhouder aan de Voorstraat van 1773 tot 1812. Afkomstig uit archief Jan Kloos.
In dit pand aan de Voorstraat 23-2t5 vestigt Joseph de Veer in 1796 zijn Franse kostschool. Foto genomen omstreeks 1880.
De Voorstraat, eerste helft achttiende eeuw.