Kustversterking

Kustafslag is gedurende de gehele Noordwijkse geschiedenis een probleem geweest. Delen van het kustdorp zijn als gevolg van stormvloeden vermoedelijk op gezette tijden in zee verdwenen. Bezorgdheid om de verwachte (wereldwijde) stijging van de zeespiegel vanwege het broeikaseffect, steekt in de jaren negentig de kop op. Omdat de Koningin Wilhelminaboulevard een zwakke schakel is in de kustverdediging, wordt besloten tot een ingrijpende kustversterking om een potentiƫle ramp in de vorm van een stijgende zeespiegel, gecombineerd met een superstorm, te voorkomen. Daarom wordt in de winter van 2007/2008 langs een groot deel van de Koningin Wilhelminaboulevard over een lengte van 1,5 kilometer een met stenen beklede dijk aangelegd en de zeereep met veertig meter verbreed. Op de verbrede zeereep zijn enkele permanente strandpaviljoens gebouwd.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
7.2 De badplaats op de schop (pag. 262)
In het kader van het kustversterkingsproject worden grote massa's zand opgeworpen
langs de Koningin Wilhelminaboulevard.
Kustversterking

Kustafslag is gedurende de gehele Noordwijkse geschiedenis een probleem geweest. Delen van het kustdorp zijn als gevolg van stormvloeden vermoedelijk op gezette tijden in zee verdwenen. Bezorgdheid om de verwachte (wereldwijde) stijging van de zeespiegel vanwege het broeikaseffect, steekt in de jaren negentig de kop op. Omdat de Koningin Wilhelminaboulevard een zwakke schakel is in de kustverdediging, wordt besloten tot een ingrijpende kustversterking om een potentiƫle ramp in de vorm van een stijgende zeespiegel, gecombineerd met een superstorm, te voorkomen. Daarom wordt in de winter van 2007/2008 langs een groot deel van de Koningin Wilhelminaboulevard over een lengte van 1,5 kilometer een met stenen beklede dijk aangelegd en de zeereep met veertig meter verbreed. De dijk en verbrede zeereep zijn vervolgens bedekt met de tevoren afgegraven bovenlaag en opnieuw beplant. Op de verbrede zeereep zijn enkele permanente strandpaviljoens gebouwd.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
7.2 De badplaats op de schop (pag. 262)
In het kader van het kustversterkingsproject worden grote massa's zand opgeworpen langs de Koningin Wilhelminaboulevard.
De Koningin Wilhelmina-boulevard en de verbrede zeereep na het aanbrengen van de kustversterking, augustus 2010.
Kustversterking is van alle tijden. Op deze foto, genomen in 1953, wordt het duin aan de Noordboulevard opgehoogd. De machinist is Jaap Steenvoorden.