De eerste bloembollentelers

Bloembollen worden al in de zestiende eeuw geteeld, maar in de zeventiende eeuw komt de bloembollenteelt en -handel echt op stoom. De geestgronden langs de kust zijn uitermate geschikt voor bollenteelt. In de achttiende eeuw genieten Hollandse bloembollen al internationale faam en ontstaat er een levendige handel naar met name Duitsland. De uitstekende bloembollengrond, afspraken over beheersing van de grondwaterstand en goede verbindingen met het achterland, zorgen ervoor dat de Bollenstreek tot op de dag van vandaag een uiterst succesvol bollenteeltgebied is. Noordwijk is er vroeg bij wat betreft bloembollen. In de achttiende eeuw krijgt de bloembollenteelt, vooral die van hyacinten, een meer serieus karakter. Deze populariteit van de bollenteelt heeft alles te maken met de grote winstgevendheid van deze bedrijfstak. De verkoop van bollen vindt plaats door middel van veilingen.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
4.5 De opkomst van de bloembollenteelt (pag. 124)
Bloeiende bollenvelden bij Noordwijk. Schilderij van Daniel Noteboom.
De eerste bloembollentelers

Bloembollen worden al in de zestiende eeuw geteeld, maar in de zeventiende eeuw komt de bloembollenteelt en -handel echt op stoom. De geestgronden langs de kust zijn uitermate geschikt voor bollenteelt. In de achttiende eeuw genieten Hollandse bloembollen al internationale faam en ontstaat er een levendige handel naar met name Duitsland. De uitstekende bloembollengrond, afspraken over beheersing van de grondwaterstand en goede verbindingen met het achterland, zorgen ervoor dat de Bollenstreek tot op de dag van vandaag een uiterst succesvol bollenteeltgebied is. Noordwijk is er vroeg bij wat betreft bloembollen. In de achttiende eeuw krijgt de bloembollenteelt, vooral die van hyacinten, een meer serieus karakter. Deze populariteit van de bollenteelt heeft alles te maken met de grote winstgevendheid van deze bedrijfstak. De verkoop van bollen vindt plaats door middel van veilingen. Deze veilingen ontwikkelen zich tot belangwekkende gebeurtenissen waarbij de bezoekers goed worden verzorgd en na afloop op een maaltijd worden onthaald.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
4.5 De opkomst van de bloembollenteelt (pag. 124)
Bloeiende bollenvelden bij Noordwijk. Schilderij van Daniel Noteboom.
Inpakkerij van de bloemengroothandel J.J. Grullemans & Zonen in de Voorstraat, tweede helft van de negentiende eeuw. Later is hier het garagebedrijf Brouwer gevestigd.
Bloembollenland 'Het Schapedel', westelijk van de Duinweg gelegen. V.l.n.r. Thomas Admiraal, Simon, Piet en Piet Hein.
Losplaats aan de Schiestraat. Bollenboeren lossen mest voor hun bollenvelden.
Hyacintenveld in het Vinkeveld. Op de achtergrond het bedrijfspand van de firma Konijnenburg & Mark.