Het begin van Noordwijk aan Zee

In 1490 wordt het Noordwijkse zeedorp voor het eerst bij naam genoemd: Noortich op Zee. De eerste bewoners van Noordwijk aan Zee houden zich bezig met de visvangst, strandjutterij en de jacht op konijnen. Het vissersdorp is overduidelijk ontstaan vanuit Noordwijk-Binnen. De visserij is aanvankelijk dan ook een gezamenlijke onderneming van beide dorpen. Op de vroegste kaarten van Noordwijk lopen er al drie wegen vanuit Noordwijk naar de kust, waarvan er twee onder het duinzand verdwijnen: de Oude Zeeweg en het Diefpad. Dit zijn zeer oude verbindingswegen, die vermoedelijk naar een nog ouder kustdorp leiden dat rond 1150 door kustafslag in zee is verdwenen. De visserij wordt voor Noordwijk steeds belangrijker in de late middeleeuwen. Noordwijk aan Zee groeit. In de veertiende eeuw sticht de parochie er een kapel aan het zogenaamde Calisplein.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
2.13 Stichting van het zeedorp (pag. 51)
De oude kerk van Noordwijk aan Zee, in 1630, deels een ruïne.
Het begin van Noordwijk aan Zee

In 1490 wordt het Noordwijkse zeedorp voor het eerst bij naam genoemd: Noortich op Zee. De eerste bewoners van Noordwijk aan Zee houden zich bezig met de visvangst, strandjutterij en de jacht op konijnen. Het vissersdorp is overduidelijk ontstaan vanuit Noordwijk Binnen. De visserij is aanvankelijk dan ook een gezamenlijke onderneming van beide dorpen. Op de vroegste kaarten van Noordwijk lopen er al drie wegen vanuit Noordwijk naar de kust, waarvan er twee onder het duinzand verdwijnen: de Oude Zeeweg en het Diefpad (ook wel Dompad en Kerkhofpad genaamd). Dit zijn zeer oude verbindingswegen, die vermoedelijk naar een nog ouder kustdorp leiden dat rond 1150 door kustafslag in zee is verdwenen. De visserij wordt voor Noordwijk steeds belangrijker in de late middeleeuwen. Noordwijk aan Zee groeit. In de veertiende eeuw sticht de parochie er een kapel aan het zogenaamde Calisplein.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie
2.13 Stichting van het zeedorp (pag. 51)
Oude afbeelding van Noordwijk aan Zee, waarop de oude kerk met spitse toren te zien is.
Detail van kaart uit 1615. Cirkel: Vuurboet aan de Zuidkant van het dorp. De Zeestraet (Oude Zeeweg) en het Diefpad (Dompad) die onder het duinzand verdwijnen.
De oude kerk van Noordwijk aan Zee, in 1630, deels een ruïne.
Kaart van Noordwijk aan Zee uit 1560. Het onderste gebouw op het plein is vermoedelijk de kerk, echter zonder toren afgebeeld.